Când folosiţi site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca OTP Advisors Romania SRL., operator de date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 22740, să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră. Aceste date pot privi informaţii generale cum ar fi număr de telefon, adresă de e-mail, nume şi prenume etc.

De asemenea, atunci când folosiţi site-ul sau serviciile băncii, este posibil ca OTP Bank România S.A., operator de date cu caracter personal, înregistrat sub nr. 2689, să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră. Aceste date pot privi informaţii generale cum ar fi număr de telefon, adresă de e-mail, nume şi prenume etc.

Când apelaţi la serviciile noastre financiare, colectăm date despre situaţia dumneavoastră financiară şi putem folosi aceste date pentru a furniza serviciile solicitate şi a procesa cererea dumneavoastră; pentru a căuta cel mai potrivit serviciu sau produs pentru dumneavoastr ă; în cursul procesului de credit scoring; pentru a realiza o evaluarea a comportamentului financiar sau pentru a preveni frauda sau alte incidente de plată.

OTP Bank Romania S.A. şi OTP Advisors S.R.L. pot folosi datele dumneavoastra şi pentru a vă oferi informaţii despre servicii şi/sau produse, oferite de banca sau de parteneri ai săi, despre care noi credem că vi se potrivesc sau corespund intereselor dumneavoastră, cu condiţia să nu fi optat pentru a nu primi un astfel de serviciu.

OTP Bank Romania S.A.şi OTP Advisors S.R.L. se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevăzute şi se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor personale colectate, în condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă. Această declaraţie de confidenţialitate nu se extinde asupra paginilor de web ale terţilor cu link-uri către site-ul OTP Bank România S.A

De asemenea, vom colecta şi folosi date nepersonalizate în scopul realizării de statistici şi pentru a ne ajuta în imbunătăţirea calităţii serviciilor oferite către dumneavoastră, pentru a înţelege mai bine profilul clienţilor noştri.

Prin acceptarea acestor termeni şi condiţii vă daţi acordul în mod expres ca anumite date personale ale dumneavoastră să fie stocate şi prelucrate de către OTP Bank Romania S.A. şi OTP Advisors S.R.L. şi declaraţi expres că aţi luat la cunoştintă de prevederile Legii 677/2001 şi de drepturile prevăzute de această lege, pe care le puteţi exercita conform prevederilor legale, în special de următoarele drepturi:

  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul de accces;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor.

Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Legislaţie aplicabilă

Termenii şi condiţiile acestui acord sunt guvernate de legea română în vigoare. Nerespectarea termenilor şi condiţiilor stipulate în acest acord atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii.

Dispoziţii finale

OTP Bank Romania S.A.şi OTP Advisors S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba oricând şi fără preaviz conţinutul site-ului precum şi termenii şi condiţiile de folosire ale acestuia. Acestea vor fi publicate pe site şi vor produce efecte de la data publicarii lor.

Folosirea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul său este considerat ca acceptare a noilor termeni şi condiţii.