OTP Advisors SRL

OTP Advisors SRL, persoană juridică română constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având ca Asociat majoritar OTP Bank Romania S.A, este parte a celui mai mare grup financiar din Estul Europei, ce oferă servicii de intermediere a vânzării produselor și serviciilor OTP Bank Romania S.A.

Cod unic de înregistrare: 22108519, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/13552/13.07.2007

Capital social subscris și vărsat: 4.729.400 RON

Acţionariat

OTP Advisors SRL

Conducerea

Vass Gabor – Administrator și Director General