Előfordulhat honlapunk és szolgáltatásaink igénybevételekor, hogy közvetlen vagy közvetett módon személyes adatok kerülnek a 22740. sz. alatt bejegyzett, személyes jellegű adatkezelőként működő OTP Advisors Romania birtokába. Ezek lehetnek általános információk, mint pl. telefonszám, e-mail cím, családnév és utónév stb.

Ugyanakkor a bank honlapjának használatakor vagy szolgáltatásaink igénybevételekor előfordulhat, hogy közvetlen vagy közvetett módon személyes adatok kerülnek a 2689. sz. alatt bejegyzett személyes jellegű adatkezelőként működő OTP Bank Romania S.A. birtokába. Ezek lehetnek általános információk, mint pl. telefonszám, e-mail cím, családnév és utónév stb.

Amikor Ön pénzügyi szolgáltatásainkat veszi igénybe, begyűjtjük az Önre vonatkozó pénzügyi információkat, az adatokat az igényelt szolgáltatások teljesítésének céljából használjuk fel, az Ön kérésének elbírálása érdekében; ahhoz, hogy megtaláljuk az Önnek leginkább megfelő terméket vagy szolgáltatást; a hitelbírálat során; a pénzügyi viselkedés értékelése vagy a csalás vagy egyéb fizetési incidensek megelőzésének érdekében.

Az OTP Bank Romania S.A. és az OTP Advisors S.R.L. felhasználhatja az Ön adatait annak érdekében is, hogy a bank vagy partnerei által kínált termékekről és/vagy szolgáltatásokról tájékoztassa Önt, amelyek vélhetően az Ön érdekeit kielégítik vagy megfelelnek azoknak, azzal a feltétellel, hogy Ön nem döntött a szolgáltatás elutasítása mellett.

Az OTP Bank Romania S.A. és az OTP Advisors S.R.L. vállalja, hogy az Ön személyes adatait az előírt célok érdekében használja, és vállalja a begyűjtött információk bizalmasságának megőrzését az érvényes jogszabályok értelmében. A titoktartási nyilatkozat nem terjed ki a harmadik fél honlapjára, amely linkkel kapcsolódik az OTP Bank Romania S.A honlapjához.

A nem személyes jellegű adatokat statisztikák összeállítása érdekében gyűjtjük be és használjuk fel, illetve azzal a céllal, hogy az Önnek kínált szolgáltatásaink minőségét javítani tudjuk és jobban megérthessük ügyfeleink jellegét.

Az előbbi feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy az OTP Bank Romania S.A. és az OTP Advisors S.R.L. begyűjtse és feldolgozza az Ön személyes adatait, és határozottan kijelenti, hogy tudomásul veszi a 677/2001. törvény előírásait, a benne foglalt jogokat, amelyeket a törvény által előírt módon gyakorolhatnak, mint például:

  • ellenvetési jog;
  • hozzáférési jog;
  • az adatokra vonatkozó beavatkozási jog.

A jogokra vonatkozóan kérjük, tekintse meg a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóság honlapját.

Alkalmazandó jogszabályok

Jelen egyezmény feltételeire a hatályos román jogszabályok vonatkoznak. A jelen egyezményben előírt feltételek megszegése a törvényes előírások szerint büntetendő.

Végső rendelkezések

Az OTP Bank Romania S.A. és az OTP Advisors S.R.L. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a honlap és a hozzá kapcsolódó felhasználási feltételek tartalmát. Ezek a honlapon kerülnek közlésre, és közlésük időpontjától számítva érvényesek.

A honlap, és az annak közvetítésével kínált szolgáltatások felhasználása által a felhasználó az új feltételeket elfogadottnak tekinti.