Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru OTP Bank Romania S.A. şi sunt proprietatea ei exclusiva. De asemenea, OTP Bank Romania S.A. şi/ sau OTP Advisors S.R.L. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

OTP Advisors S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site. Cu toate acestea, OTP Advisors S.R.L. nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informaţii mai detaliate despre produsele şi serviciile OTP Bank Romania S.A. puteţi contacta orice reprezentant al OTP Advisors S.R.L. sau orice reprezentant OTP Bank Romania S.A. în una din banci, precum şi sunând gratuit din reţeaua Romtelecom la 0800 88 22 88 (Call Center).

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al OTP Bank Romania S.A.şi/ sau OTP Advisors S.R.L.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs. Cotaţiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor şi a produselor oferite pot fluctua şi/sau pot fi afectate de schimbările economice naţionale şi/sau internaţionale.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului sau legal – OTP Advisors S.R.L. , dă dreptul unilateral şi neechivoc ca OTP Advisors S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestui fapt.

Orice persoana care viziteaza site-ul www.otpadvisors.ro şi oferă date sau informaţii cu caracter personal îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de operaţiuni de recrutare de personal; soluţionarea cererilor, întrebărilor şi reclamatiilor.